Xe 5 chỗ – 7 chỗ => Đặt xe liên hệ: 0915.924.777


Honda CRV
Giá thuê xe: 999.000đ
• 5 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày

KIA Sedona
Giá thuê xe: 999.000đ
• 7 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

Suzuki XL7
Giá thuê xe: Liên hệ
• 7 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

Toyota Camry
Giá thuê xe: Liên hệ
• 5 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

Toyota Fortuner
Giá thuê xe: Liên hệ
• 7 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

Kia Sorento
Giá thuê xe: Liên hệ
• 7 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

Honda Civic
Giá thuê xe: Liên hệ
• 5 chỗ ngồi
• Model: 2018-2022
• Thuê xe theo ngày/tháng

Ford Everest
Giá thuê xe: Liên hệ
• 7 chỗ ngồi
• Model: 2018-2022
• Thuê xe theo ngày/tháng

Toyota Innova
Giá thuê xe: Liên hệ
• 7 chỗ ngồi
• Model: 2018-2022
• Thuê xe theo ngày/tháng

Toyota Vios
Giá thuê xe: Liên hệ
• 5 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

Mitsubishi Xpander
Giá thuê xe: Liên hệ
• 7 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

KIA Cerato
Giá thuê xe: Liên hệ
• 5 chỗ ngồi
• Model: 2018-2023
• Thuê xe theo ngày/tháng

Xe 16 chỗ – 29 chỗ – 46 chỗ


Huyndai Solati
Giá thuê xe: Liên hệ
• 16 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Ford Transit
Giá thuê xe: Liên hệ
• 16 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Thaco Town
Giá thuê xe: Liên hệ
• 29 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Huyndai Universe
Giá thuê xe: Liên hệ
• 47 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Huyndai New County
Giá thuê xe: Liên hệ
• 29 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Samco Growin
Giá thuê xe: Liên hệ
• 29 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Scania A50
Giá thuê xe: Liên hệ
• 45 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Thaco Bluesky 120S
Giá thuê xe: Liên hệ
• 47 chỗ ngồi

• Model: 2018-2023

• Thuê xe theo ngày/tháng

Thuê xe dài hạn – Thuê xe tháng


Tin tức mới nhất


KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT